Sikkerhet og vinterkjøring

Vinterkjøring bringer med seg mange utfordringer som sommerføret ikke har. Snø og is kan doble bremselengder, mens mørke kan redusere sikten drastisk. Det er viktig å tilpasse kjøring etter behov og forhold, men også passe på at man har riktig utstyr i riktig stand.

Når man kjører om vinteren er det viktig å ha godt utstyr som passer til forholdene. I de aller fleste tilfeller holder det med standard utstyr som er lovpålagt, men i noen tilfeller kan det være lurt å kjøpe ekstrautstyr for å øke sikkerheten. Slikt kjører du trygt på vinterføre.

Utstyr og vindusviskere

Det virker kanskje ikke veldig viktig, men vindusviskere hjelper med å holde rutene klare. Sammen med kortere dager og mørkere netter kan dårlige viskere bidra til å minske sikten. Når man kjører i høye hastigheter så øker bremselengden drastisk. Noen få øyeblikk hvor man ikke ser en hindring kan være nok til å skille ulykke fra nesten-ulykke. I tillegg når det gjelder vinter vær som sludd, snø, hagl og underkjølt regn så teller viskere mye. En frontrute kan være så å si dekket helt til med dårlige viskere selv om de går for fullt hvis været er ille.

Lys og extralys

Ikke bare fjernlys, tåkelys og kurvelys er viktig. Når forholdene er dårlige hjelper all bedring av synsrekkevidden. Her kan bilbelysning fra Ekstralyskongen.se hjelpe til. Med ekstra bilbelysning får man en ekstra stor synsvidde til sidene, som hjelper stort til, med å oppdage glødende elgøyne i skogkanter, og lysrekkevidden forover øker også. Desto lengre lysrekkevidde, desto tidligere ser man potensielle farer. Når bremselengden er dobbelt så lang som normalt, på isete føre, teller hver meter hvor man kan se farene i tide.

Dekk till bilen

Vinterdekk sier seg selv at man trenger om vinteren, de er påbudt tross alt. Det er viktig å holde dem ved like og å passe på at spordybden er god nok. Minimum spordybde hos vinterdekk er 3 mm. NAF anbefaler likevel minst 4 mm hos biler under 3,5 tonn for å dekke behovet som kreves av Norges vinterveier. Veier endrer forhold hele tida, spesielt under nedbør eller rett etter nedbør. Derfor kan det være lurt, selv med bra vinterdekk, å teste føret med bremsetester. Så lenge de ikke er til hinder for trafikken.